Pfdssw
-strona główna

Największa organizacja sztuk walki, zrzeszająca ponad 30 związków różnych stylów


 

Kursy instruktorów

różnych sztuk walki i specjalności

 

Podstawowe informacje o kursach

 

 Warszawa

Polska Federacja

Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki,

 z siedzibą w Warszawie 04-852,

przy ul. Patriotów 247, na podstawie

stosownych przepisów organizuje

KURSY INSTRUKTORÓW

RÓŻNYCH SZTUK WALKI i SPECJALNOŚCI.

 Warszawa
   Nie bez powodu Federacja nosi nazwę Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, a organizowanie kursów instruktorów ma wpisane do swego Statutu.

 

   Organizowane przez Federację KURSY mają za zadanie fachowo przygotowywać kadrę instruktorską do prowadzenia zajęć w różnych sztukach walki, a poprzez to zapewniać rozwój i upowszechnianie tych sztuk w społeczeństwie.

 

   Federacja w zakresie szkolenia instruktorów ma już bardzo bogate doświadczenia i osiągnięcia, które są nieosiągalne dla innych organizacji. W ciągu 24 lat działalności Federacji organizowane przez nią i jej przedstawicieli (głównie przez jej prezesa soke Ryszarda Murata 10 dan) kursy instruktorskie ukończyło kilka TYSIĘCY osób, które uzyskały dzięki temu uprawnienia do prowadzenia zajęć w różnych sztukach walki lub specjalności.

  

   Na podstawie tych uprawnień prowadzą one obecnie zajęcia w Polsce, różnych krajach Unii Europejskiej, a także w USA, Kandzie, Rosji, na Ukrainie, a nawet w krajach Azji i Afryki.

   

   Obecne kursy organizowane są przez Federację na podstawie stosownych przepisów, dostosowujących obowiązujące w Polsce uregulowania prawne do wymogów Unii Europejskiej.

 

   Uwaga: Prowadzenie zajęć sportowych przez osobę nie posiadającą uprawnień instruktora może skutkować zainteresowaniem Prokuratury, zwłaszcza w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

 

   Celem organizowanego przez Federację KURSU INSTRUKTORA DANEJ SZTUKI WALKI lub SPECJALNOŚCI jest uzyskanie przez uczestnika wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych w zakresie danej sztuki walki lub specjalności zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia.

 

   Po ukończeniu KURSU uczestnik jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej z dziećmi i dorosłymi w zakładach pracy (w tym w szkołach) i stowarzyszeniach, a także w ramach własnej działalności gospodarczej, zgodnie z programem danej sztuki walki lub specjalności, przyjętym przez organizatora kształcenia.

 

   Zajęcia kursowe odbywają się w Warszawie (w siedzibie Federacji przy ul. Patriotów 247), a także w różnych miejscowościach na terenie całego kraju - w miarę możliwości miejsca zajęć kursowych są dostosowane do miejsca zamieszkania uczestników.

 

Honbu Dojo

Miejsce szkoleń kursowych w Warszawie: siedziba Federacji przy ul. Patriotów 247.

   

   Zajęcia kursowe w ramach Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki nadzoruje prezes Zarządu Głównego Federacji soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa), a prowadzą  je w różnych miejscowościach i terminach - na podstawie jego pisemnego upoważnienia - upoważnieni specjaliści/mistrzowie.

 

   Po ukończeniu KURSU uczestnik otrzymuje od Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki stosowne Zaświadczenie, uprawniające do prowadzenia zajęć w charakterze instruktora danej sztuki walki lub specjalności.

 

   Terminy zajęć kursowych są uzgadniane indywidualnie z uczestnikami - dogodnie dostosowywane do możliwości uczestników i prowadzących.

 

   Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.

       

Wymagania w stosunku do uczestników:

   Jest sprawą oczywistą, że uczestnik kursu powinien być członkiem Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, która organizuje te kursy, po wyjątkowo promocyjnej cenie i dla swoich członków.

 

   Od tego kroku uczestnik kursu powinien rozpocząć swoje starania: zapisać się do Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki (o ile dotychczas tego nie uczynił).

 Federacja
   Zasady wstąpienia do  Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki podane są na naszej stronie internetowej www.federacjasztukwalki.pl w działach: Informacje dla kandydatów, Deklaracja członkowska Federacji, Konto bankowe Federacji, Kontakt z Federacją.

 

   W razie potrzeby udzielamy na ten temat wyczerpujących informacji.

   

Rodzaje kursów instruktorów

 

   Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki organizuje KURSY INSTRUKTORÓW w następujących sztukach walki i specjalnościach (w kolejności alfabetycznej):

 1. AIKIDO
 2. IAIDO
 3. JIU-JITSU / JU-JITSU / JU-JUTSU 
 4. JIU-JITSU GOSHIN-RYU / GOSHIN-KAI / GOSHIN-KAN / GOSHIN-JITSU
 5. KARATE TSUNAMI
 6. KEN-JITSU / KEN-JUTSU
 7. PAK HOK KUNG FU (Styl Białego Żurawia Kung Fu)
 8. PSZCZYŃSKA SZTUKA WALKI
 9. SAMOOBRONA
 10. POLSKI SYSTEM CZERWONEGO FENIKSA
 11. TAEKWON-DO
 12. Specjalność: TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI 
 13. Instruktor o specjalności: TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI
 14. TECHNIKI RELAKSACYJNO-MEDYTACYJNE
 15. VINH XUAN (Wietnamska wersja Wing Chun Kung Fu)
 16. VO-QUYEN
 17. WALKI K1 FULL-CONTACT
 18. WING CHUN (VING TSUN) KUNG FU 

   Ponadto przygotowywane są programy szkolenia z szeregu innych sztuk walki i specjalności.

 

AIKIDO

 

   Kurs instruktora sztuki walki AIKIDO odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

 

   Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.

 

   Zainteresowani udziałem w tym kursie mogą zgłaszać się do różnych przedstawicieli Federacji, zwłaszcza do:

 

 

 

IAIDO

 

   Kurs instruktora sztuki walki IAIDO odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

 

   Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.

 

   Zainteresowani udziałem w tym kursie mogą zgłaszać się do różnych przedstawicieli Federacji, zwłaszcza do:

 

 

                                            JIU-JITSU / JU-JITSU / JU-JUTSU
     

   Kurs instruktora sztuki walki JIU-JITSU / JU-JITSU / JU-JUTSU odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

   Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.

 

   Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do przedstawicieli Federacji, zwłaszcza do:

 

JIU-JITSU GOSHIN-RYU

/ GOSHIN-KAI / GOSHIN-KAN / GOSHIN-JITSU

 

   Kurs instruktora sztuki walki JIU-JITSU GOSHIN-RYU / GOSHIN-KAI / GOSHIN-KAN / GOSHIN-JITSU odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego przez przedstawicieli Polskiego Centrum Jiu-Jitsu Goshin-Ryu (organizacji regulaminowej Federacji) i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

   Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Polskiego Centrum Jiu-Jitsu Goshin-Ryu oraz Federacji.

 

   Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do przedstawicieli Polskiego Centrum Jiu-Jitsu Goshin-Ryu oraz Federacji, zwłaszcza do

 • b. sekretarza generalnego Federacji hanshi Krzysztofa Wasiaka 8 dan (Warszawa, tel. 692-194-600)
 • wiceprezesa Federacji hanshi Pawła Nercia 8 dan (Nowy Dwór Mazowiecki,  e-mail: jiu_jitsu_shizoku_ryu@o2.pl , tel. 505-128-833)
      

KARATE TSUNAMI

 Renmei

   Kurs instruktora sztuki walki KARATE TSUNAMI odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego przez przywódcę Karate Tsunami soke Ryszarda Murata 10 dan (równocześnie prezesa Zarządu Głównego Federacji) i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

 

   Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u instruktorów i w centrali Karate Tsunami.

   Zainteresowani udziałem w tym kursie mogą zgłaszać się do mistrzów Karate Tsunami lub bezpośrednio do prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan:

e-mail: ryszard.murat@gmail.com , tel. 22 615-71-46 

   

   Szczegółowe informacje na temat tego kursu podane są na stronie www.karatetsunami.eu w dziale: KURS INSTRUKTORA Oferta dla Ciebie ! (http://www.karatetsunami.eu/pl/index.php?id=20)

 

 

KEN-JITSU / KEN-JUTSU

 

   Kurs instruktora sztuki walki KEN-JITSU / KEN-JUTSU odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

 

   Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.

 

   Zainteresowani udziałem w tym kursie mogą zgłaszać się do różnych przedstawicieli Federacji, zwłaszcza do:

 

 

PAK HOK KUNG FU
(Styl Białego Żurawia Kung Fu)

 Pak hok

   Kurs instruktora sztuki walki PAK HOK KUNG FU odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego przez przywódcę Pak Hok Kung Fu sifu Artura Dybcio 4 dan (równocześnie sekretarza generalnego Zarządu Głównego Federacji) i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

   Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli i w centrali Pak Hok Kung Fu.

 

   Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do przywódcy Pak Hok Kung Fu sifu Artura Dybcio 4 dan:

e-mail: yel7@wp.pl , tel. 501-231-914

 

 

PSZCZYŃSKA SZTUKA WALKI

 Pszczyna

   Kurs instruktora sztuki walki PSZCZYŃSKA SZTUKA WALKI odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego przez przywódcę Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki kancho Józefa Brudny 10 dan (równocześnie Prezydenta - Patriarchę Federacji) i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

   Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli i w centrali Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki.

 

   Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do liderów Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki:

 • soke Jacka Warchała 10 dan (Jastrzębie Zdrój, równocześnie wiceprezesa Zarządu Głównego Federacji, e-mail: j.warchal@krd.pl , tel. 607-943-510)
 • soke Zbigniewa Syca 10 dan (Pszczyna, e-mail. zbigniewsyc@interia.pl , tel. 507-070-861)

   

SAMOOBRONA

 

   Kurs instruktora o specjalności SAMOOBRONA odbywa się według programu szkolenia kursowego przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

   Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.

 

   Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do przedstawicieli Federacji, zwłaszcza do:
 • prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan (Warszawa, e-mail: ryszard.murat@gmail.com , tel. 22 615-71-46)
 • wiceprezesa Federacji hanshi Dariusza Otockiego 8 dan (Zgierz, przewodniczącego Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych, e-mail: otocki@jujitsu-lodz.pl , tel. 604-633-259)
 • wiceprezesa Federacji soke ppłka Mirosława Kuświka 9 dan (Kalisz, prezesa Polskiego Towarzystwa Instruktorów Walki Wręcz Służby Więziennej, e-mail: kuswik_jiu_jitsu@op.pl , tel. 604-505-830)
 • wiceprezesa Federacji saesong Grzegorza Wyszomierskiego 9 dan (Warszawa, e-mail: trener.grzegorz@gmail.com , tel. 602-221-100)
 • wiceprezesa Federacji hanshi Pawła Nercia 8 dan (Nowy Dwór Mazowiecki, e-mail: jiu_jitsu_shizoku_ryu@o2.pl , tel. 505-128-833)

 

    
POLSKI SYSTEM CZERWONEGO FENIKSA

 logo

   Kurs instruktora sztuki walki POLSKI SYSTEM CZERWONEGO FENIKSA odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego przez przywódcę Polskiego Systemu Czerwonego Feniksa hanshi Jarosława Duczmalewskiego 8 dan (równocześnie skarbnika Zarządu Głównego Federacji) i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

   Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli i w centrali Polskiego Systemu Czerwonego Feniksa.

 

   Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do przywódcy Polskiego Systemu Czerwonego Feniksa hanshi Jarosława Duczmalewskiego 8 dan:

e-mail: jduczmalewski@gmail.com , tel. 792-297-972

 


TAEKWON-DO 

 

   Kurs instruktora sztuki walki TAEKWON-DO odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

 

   Koszt kursu: cena promocyjna - informacje dostępne u instruktorów i w centrali Federacji.

     Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do: 

 • prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan (Warszawa, e-mail: ryszard.murat@gmail.com , tel. 22 615-71-46)
 • wiceprezesa Federacji mistrza Wojciecha Dolnego 9 dan (Wrocław, prezesa Polskiego Zrzeszenia Taekwon-do "Dolny Taekwon-do Center", e-mail: sahyum@poczta.onet.pl, tel. 512-109-373)     

   

    

  SPECJALNOŚĆ:

  TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI

   

     Kurs o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI odbywa się według programu szkolenia kursowego przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

   

     Kurs obejmuje zajęcia z zakresu taktyki i starannie dobranych technik interwencji, stosowanych przez pracowników firm ochrony osób i mienia oraz funkcjonariuszy służb mundurowych.

   

     Kurs ten daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI, przydatnych w pracy w firmach ochrony osób i mienia oraz w służbach mundurowych.


     Uwaga: Kursu tego nie należy mylić z dalej wymienionym kursem instruktora o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI, który umożliwia zdobycie uprawnień do prowadzenia szkoleń innych osób w zakresie specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI.

   

     Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

     Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.

   

     Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do przedstawicieli Federacji, zwłaszcza do:

  • prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan (Warszawa, e-mail: ryszard.murat@gmail.com , tel. 22 615-71-46)
  • wiceprezesa Federacji hanshi Dariusza Otockiego 8 dan (Zgierz, przewodniczącego Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych, e-mail: otocki@jujitsu-lodz.pl , tel. 604-633-259)
  • wiceprezesa Federacji soke ppłka Mirosława Kuświka 9 dan (Kalisz, prezesa Polskiego Towarzystwa Instruktorów Walki Wręcz Służby Więziennej, e-mail: kuswik_jiu_jitsu@op.pl , tel. 604-505-830)
  • wiceprezesa Federacji saesong Grzegorza Wyszomierskiego 9 dan (Warszawa, e-mail: trener.grzegorz@gmail.com , tel. 602-221-100)
  • wiceprezesa Federacji hanshi Pawła Nercia 8 dan (Nowy Dwór Mazowiecki, e-mail: jiu_jitsu_shizoku_ryu@o2.pl , tel. 505-128-833)

 

Instruktor o specjalności:

TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI

 

   Kurs instruktora o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI odbywa się według programu szkolenia kursowego przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Kurs obejmuje zajęcia z zakresu taktyki i starannie dobranych technik interwencji, stosowanych przez pracowników firm ochrony osób i mienia oraz funkcjonariuszy służb mundurowych.

 

   Kurs ten umożliwia zdobycie uprawnień do prowadzenia szkoleń innych osób w zakresie wcześniej wymienionej specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI.
 
   Uwaga: Kursu tego nie należy mylić z wcześniej wymienionym kursem o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI, który daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy w firmach ochrony osób i mienia oraz w służbach mundurowych.

   

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

   Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.

 

   Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do przedstawicieli Federacji, zwłaszcza do:

 • prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan (Warszawa, e-mail: ryszard.murat@gmail.com , tel. 22 615-71-46)
 • wiceprezesa Federacji hanshi Dariusza Otockiego 8 dan (Zgierz, przewodniczącego Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych, e-mail: otocki@jujitsu-lodz.pl , tel. 604-633-259)
 • wiceprezesa Federacji soke ppłka Mirosława Kuświka 9 dan (Kalisz, prezesa Polskiego Towarzystwa Instruktorów Walki Wręcz Służby Więziennej, e-mail: kuswik_jiu_jitsu@op.pl , tel. 604-505-830)
 • wiceprezesa Federacji saesong Grzegorza Wyszomierskiego 9 dan (Warszawa, e-mail: trener.grzegorz@gmail.com , tel. 602-221-100)
 • wiceprezesa Federacji hanshi Pawła Nercia 8 dan (Nowy Dwór Mazowiecki, e-mail: jiu_jitsu_shizoku_ryu@o2.pl , tel. 505-128-833)
 •  
  • prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan (Warszawa, e-mail: ryszard.murat@gmail.com , tel. 22 615-71-46)
  • skarbnika Federacji hanshi Jarosława Duczmalewskiego 8 dan (Warszawa, e-mail: jduczmalewski@gmail.com , tel. 792-297-972)
 •  

  TECHNIKI RELAKSACYJNO-MEDYTACYJNE

   

     Kurs instruktora o specjalności TECHNIKI RELAKSACYJNO-MEDYTACYJNE odbywa się według programu szkolenia kursowego przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

   

     Zajęcia kursowe obejmują starannie dobrane (ze starożytnych i nowożytnych metod) techniki relaksacyjne, oddechowe, rozciągające, medytacyjne, yogi, qi gung (chi kung) i tai qi quan (tai chi chuan).

   

     Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

     Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.

   

     Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do przedstawicieli Federacji, zwłaszcza do:

     

  VINH XUAN
  (Wietnamska wersja Wing Chun Kung Fu)

   Vinh xuan

     Kurs instruktora sztuki walki VINH XUAN odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego przez przywódcę Vinh Xuan wielkiego mistrza Nguyen Ngoc Noi 10 dan (równocześnie wiceprezesa Zarządu Głównego Federacji) i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

   

     Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

   

     Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli i w centrali Polskiego Oddziału Vinh Xuan.

     Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do kierownika Polskiego Oddziału Vinh Xuan mistrza Anh Tuan Truong 6 dan (równocześnie członka Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji):

                                                             e-mail: truong@dong-nam.com.pl , tel. 601-219-198

       

   

  VO-QUYEN

   

     Kurs instruktora sztuki walki VO-QUYEN odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego przez przywódcę stylu Vo-Quyen wielkiego mistrza Le Duc Trung 5 dan (b. wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki) i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

   

     Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

   

     Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u instruktorów stylu Vo-Quyen.

     Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do przywódcy stylu Vo-Quyen wielkiego mistrza Le Duc Trung 5 dan

  e-mail: mizarpl@yahoo.com , tel. 601-325-500

     

   

  WING CHUN (VING TSUN) KUNG FU

       

     Kurs instruktora sztuki walki WING CHUN (VING TSUN) KUNG FU odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

   

     Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

     Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.

   

     Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do przedstawicieli Federacji, zwłaszcza do:

  • prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan (Warszawa, e-mail: ryszard.murat@gmail.com , tel. 22 615-71-46)
  • skarbnika Federacji hanshi Jarosława Duczmalewskiego 8 dan (Warszawa, e-mail: jduczmalewski@gmail.com , tel. 792-297-972)
  • członka Zarządu Federacji sifu Adama Laskowskiego 4 dan (Kędzierzyn-Koźle, e-mail: combatwingchun@poczta.fm , tel. 501-256-350)
  • członka Zarządu Federacji sifu Romualda Bejnara 4 dan (Korsze, e-mail: hej.bej.rom@onet.pl , tel. 89 674-05-02)

   

     

  I Ty możesz zostać instruktorem !

   

     Na kurs kandydat może zgłosić się sam (indywidualnie) lub być zgłoszony przez swego instruktora.

   

     Po zgłoszeniu się kandydata na kurs instruktora danej sztuki walki lub specjalności wysyłamy mu druk oficjalnego Zgłoszenia na kurs oraz zasady, termin i miejsce odbywania się zajęć kursowych.

   

     Ty też możesz zostać instruktorem danej sztuki walki lub specjalności, zdobyć nowy zawód i prowadzić użyteczne dla siebie i społeczeństwa zajęcia.

   

     Zdobyty po ukończeniu KURSU zawód instruktora danej sztuki walki lub specjalności może być dla Ciebie podstawowym lub kolejnym zawodem i zajęciem.

   

     Podkreślić należy, że zdobyte uprawnienia instruktora danej sztuki walki lub specjalności są ważne nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach UNII EUROPEJSKIEJ oraz innych i pozwalają na prowadzenie w nich takich zajęć.

   

     Wykorzystaj zatem swoją życiową szansę.

   

     Serdecznie zapraszamy.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
1340092