Pfdssw
-strona główna

Największa organizacja sztuk walki, zrzeszająca ponad 30 związków różnych stylów


 

KURSY INSTRUKTORA 

różnych specjalności

(sztuk walki, stylów i innych specjalizacji)

   

Rodzaje kursów instruktora

 

   Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki organizuje KURSY INSTRUKTORA w następujących wielu różnych specjalnościach: sztukach walki, stylach i innych specjalizacjach:

 1. AIKIDO
 2. FENIKS (według programu Polskiego Systemu Czerwonego Feniksa)
 3. WALKA FULL-CONTACT (walki w formule Full-Contact, to jest w pełnym kontakcie w stosownych zbrojach)
 4. HAKKO DEN SHIN RYU JUJUTSU (jednego z japońskich stylów walki)
 5. HUNG GAR KUNG FU (jednego z chińskich stylów walki wręcz)
 6. IAIDO / IAI-JUTSU (japońskiej sztuki dobywania miecza)
 7. JIU-JITSU / JU-JITSU / JU-JUTSU 
 8. JIU-JITSU GOSHIN-RYU / GOSHIN-KAI / GOSHIN-KAN / GOSHIN-JITSU (jednego z japońskich stylów walki wręcz)
 9. JUDO (jednego z japońskich sportów walki)
 10. KARATE
 11. KARATE KYOKUSHIN 
 12. KARATE SHOTOKAN
 13. KARATE TSUNAMI
 14. KENDO / KEN-JITSU / KEN-JUTSU (japońskiej sztuki walki mieczem)
 15. KICK-BOXING
 16. WALKA KIJEM (jap. Bo - sztuki walki długim kijem)
 17. ŁUCZNICTWO BOJOWE
 18. WALKA NOŻEM (jap. Tanto)
 19. WALKA NUNCHAKU (sztuki walki krótkim cepem)
 20. PAK HOK KUNG FU (jednego z chińskich stylów Kung Fu)
 21. PAŁKĄ, PAŁKĄ TELESKOPOWĄ I KRÓTKIM KIJEM
 22. PSZCZYŃSKA SZTUKA WALKI (według programu Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki)
 23. SAMOOBRONA (umiejętności obrony siebie i innych przed atakiem)
 24. SHAOLIN CHANG CHUAN KUNG FU (jednego z chińskich stylów Kung Fu)
 25. SHAOLIN KEMPO
 26. SUMO (jednego z japońskich sportów walki)
 27. SYSTEMA (rosyjskiej sztuki walki wręcz)
 28. TAEKWON-DO (koreańskiego stylu walki wręcz) 
 29. TAI CHI (chińskiej sztuki gimnastyki zdrowotnej - rekreacyjno-medytacyjnej)
 30. TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI (umiejętności obezwładniania napastnika - zgodnego z przepisami prawa)
 31. TECHNIKI RELAKSACYJNO-MEDYTACYJNE
 32. WALKA TONFA (sztuki walki pałka z bocznym uchwytem)
 33. VINH XUAN (wietnamskiej wersji stylu Wing Chun Kung Fu)
 34. VO-QUYEN (jednego z wietnamskich stylów walki wręcz)
 35. WING CHUN (VING TSUN) KUNG FU (jednego z chińskich stylów Kung Fu)

 

   Objaśnienie: W przypadku niektórych z wymienionych specjalności podane są różne wersje nazwy (stosowane w Polsce i innych krajach), na przykład JIU-JITSU / JU-JITSU / JU-JUTSU. Zorientowani wiedzą, że chodzi o tę samą specjalność, ale różne wersje nazwy podane w dokumentach instruktora zapobiegają ewentualnym wątpliwościom czy sporom na ten temat.


   Ponadto w Federacji przygotowywane są programy Kursów Instruktora z szeregu innych sztuk walki, stylów i specjalności.

 

Koszt kursu instruktora 

 

   Koszt kursu (w przypadku udziału w każdym z wymienionych kursów) wynosi zaledwie 500 zł, jednak tylko dla osób, które są członkami Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. Koszt kursu dla osób, które nie są członkami tej Federacji, wynosi 1500 zł.

 

   W związku z tym, z punktu widzenia opłat korzystniej jest wstąpić do Federacji, ponieważ członkowie Federacji opłacają składkę w wysokości jednorazowej (raz na całe życie) - 100 zł. Zasady wstąpienia do Federacji podane są w dalszej części tego tekstu.

 

Dokumenty instruktora

 

   Po ukończeniu Kursu Instruktora uczestnik otrzymuje stosowny dokument (Zaświadczenie), zgodny z prawem Polski i Unii Europejskiej, a ponadto może otrzymać Legitymację Instruktora. W zasadzie dokumenty te uczestnik otrzymuje od razu w dniu ukończenia kursu, a ich uroczyste wręczenie jest formalnym zakończeniem kursu.

   

   Dokumenty te uprawniają go do wykonywania zawodu instruktora - prowadzenia zajęć szkoleniowych z zakresu danej specjalności w Polsce i wszystkich innych krajach Unii Europejskiej.

 

   Dokumenty instruktorskie okazywać należy między innymi w następujących przypadkach:

 • na wezwanie dyrektora szkoły lub szefa innej placówki, w której instruktor chce wynająć salę treningową;
 • na wezwanie każdej osoby, która ćwiczy lub chce ćwiczyć pod kierunkiem danego instruktora, a także rodziców dzieci, które ćwiczą lub chcą ćwiczyć pod kierunkiem danego instruktora;
 • na wezwanie urzędników państwowych i samorządowych, np. Urzędu Gminy, Miasta, Starostwa czy Urzędu Marszałkowskiego;
 • na wezwanie organów ścigania, zwłaszcza Policji i Prokuratury - każdorazowo w sytuacji, gdy na treningu u danego instruktora doszło do nieszczęśliwego wypadku (Uwaga: brak dokumentów instruktorskich w takich przypadkach skutkuje poważnymi nieprzyjemnościami);
 • na wezwanie towarzystwa ubezpieczeniowego - każdorazowo w przypadku, gdy na treningu u danego instruktora doszło do nieszczęśliwego wypadku, a poszkodowany domaga się odszkodowania (Uwaga: brak dokumentów instruktorskich w takich przypadkach skutkuje odmową wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe).

Prowadzenie zajęć zgodnie ze specjalnością

    

   Niektórzy błędnie sądzą, że posiadanie dokumentów instruktora jednej specjalności (np. SAMOOBRONY) zapewnia im możliwość prowadzenia w charakterze instruktora zajęć z innej lub innych specjalności (np. TAEKWON-DO, KICK-BOXINGU czy KARATE TSUNAMI). 

  

   Tak oczywiście nie jest, ponieważ na przykład dokumenty Instruktora Samoobrony upoważniają do prowadzenia zajęć wyłącznie z zakresu Samoobrony, gdy tymczasem wymienione: Taekwon-do, Kick-Boxing czy Karate Tsunami zawierają nie tylko techniki obronne, które mogą być użyte w Samoobronie, ale również techniki zaczepne (na przykład uderzenia i kopnięcia), które w żadnym przypadku - zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej - do Samoobrony nie są zaliczane, a ich użycie w trakcie odpierania ataku uznawane jest zawsze przez organy ścigania i sądy za przekroczenie uprawnień i naruszenie prawa.

 

   Z tego względu bywają przypadki, że niektórzy instruktorzy dopiero w trakcie przesłuchań przez Policję, Prokuratora, rozmowy z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego czy na salach sądowych dowiadują się ze zdziwieniem, że prowadzą zajęcia szkoleniowe niezgodne z posiadaną specjalnością, co zawsze kończy się bardzo nieprzyjemnie.

 

   W zasadzie na przykład dokumenty INSTRUKTORA O SPECJALNOŚCI SAMOOBRONA upoważniają do prowadzenia Kursów Samoobrony, a w żadnym przypadku do prowadzenia stałych i systematycznych zajęć z zakresu sztuk walki, np. AIKIDO, KARATE czy TAI CHI.

 

   W związku z tym instruktor danej sztuki czy stylu walki, na przykład KARATE TSUNAMI powinien zdobyć także dokumenty między innymi INSTRUKTORA O SPECJALNOŚCI WALKA NOŻEM, jeśli w trakcie swych zajęć prowadzi ćwiczenia z użyciem noża, oraz INSTRUKTORA O SPECJALNOŚCI WALKA NUNCHAKU, jeżeli w trakcie swych zajęć prowadzi ćwiczenia z użyciem nunchaku itd.

  

   W przeciwnej sytuacji, a zwłaszcza wystąpienia nieszczęśliwego wypadku może narazić się na niemałe nieprzyjemności.

 

Zgłoszenia na kurs

 

   Zapraszamy zatem zainteresowanych ukończeniem danego Kursu i zdobyciem dokumentów Instruktora o danej specjalności - do zgłaszania się do naszej Federacji, najlepiej od razu do prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan.

  

   Kandydatów na wymienione kursy zgłaszać mogą ich instruktorzy (nauczyciele), ale także zgłaszać się mogą samodzielnie wszelkie inne osoby. Kontakt do tych zgłoszeń - e-mail: ryszard.murat@gmail.com

 

   Serdecznie zapraszamy.

       

Podstawowe informacje o kursach

 

 Warszawa

Polska Federacja

Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki,

 z siedzibą w Warszawie 04-852,

przy ul. Patriotów 247, na podstawie

stosownych przepisów organizuje

KURSY INSTRUKTORÓW

RÓŻNYCH SZTUK WALKI i SPECJALNOŚCI.

 Warszawa

   Nie bez powodu Federacja nosi nazwę Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, a organizowanie kursów instruktorów ma wpisane do swego Statutu.

 

   Organizowane przez Federację KURSY mają za zadanie fachowo przygotowywać kadrę instruktorską do prowadzenia zajęć w różnych sztukach walki, a poprzez to zapewniać rozwój i upowszechnianie tych sztuk w społeczeństwie.

 

   Federacja w zakresie szkolenia instruktorów ma już bardzo bogate doświadczenia i osiągnięcia, które są nieosiągalne dla innych organizacji. W ciągu 30 lat działalności Federacji organizowane przez nią i jej przedstawicieli (głównie przez jej prezesa soke Ryszarda Murata 10 dan) kursy instruktorskie ukończyło kilka TYSIĘCY osób, które uzyskały dzięki temu uprawnienia do prowadzenia zajęć w różnych sztukach walki lub specjalności.

  

   Na podstawie tych uprawnień instruktorzy ci prowadzą obecnie zajęcia w Polsce, różnych krajach Unii Europejskiej, a także w USA, Kandzie, Rosji, na Ukrainie, w Izraelu, a nawet w krajach Azji (w tym w Indiach, Pakistanie, Iranie, Wietnamie) i Afryki.

   

   Obecne kursy organizowane są przez Federację na podstawie stosownych przepisów, dostosowujących obowiązujące w Polsce uregulowania prawne do wymogów Unii Europejskiej.

 

   Uwaga: Prowadzenie zajęć sportowych przez osobę nie posiadającą uprawnień instruktora może skutkować zainteresowaniem Prokuratury, zwłaszcza w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

 

   Celem organizowanego przez Federację KURSU INSTRUKTORA DANEJ SZTUKI WALKI lub SPECJALNOŚCI jest uzyskanie przez uczestnika wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych w zakresie danej sztuki walki lub specjalności zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia.

 

   Po ukończeniu KURSU uczestnik jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej z dziećmi i dorosłymi w zakładach pracy (w tym w szkołach) i stowarzyszeniach, a także w ramach własnej działalności gospodarczej, zgodnie z programem danej sztuki walki lub specjalności, przyjętym przez organizatora kształcenia.

 

   Zajęcia kursowe odbywają się głównie w Warszawie (w siedzibie Federacji przy ul. Patriotów 247), ale wyjątkowo także w różnych miejscowościach na terenie całego kraju - w miarę możliwości miejsca zajęć kursowych są dostosowane do miejsca zamieszkania uczestników.

 

Honbu Dojo

Miejsce szkoleń kursowych w Warszawie: siedziba Federacji przy ul. Patriotów 247.

   

   Zajęcia kursowe w ramach Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki nadzoruje prezes Zarządu Głównego Federacji soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa), a prowadzą  je w różnych miejscowościach i terminach - na podstawie jego pisemnego upoważnienia - upoważnieni specjaliści/mistrzowie.

 

   Po ukończeniu KURSU uczestnik otrzymuje od Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki stosowne Zaświadczenie, uprawniające do prowadzenia zajęć w charakterze instruktora danej sztuki walki lub specjalności.

 

   Terminy zajęć kursowych są uzgadniane indywidualnie z uczestnikami - dogodnie dostosowywane do możliwości uczestników i prowadzących.

 

   Koszt kursu: cena promocyjna (znacznie niższa niż u innych organizatorów).

       

Wymagania w stosunku do uczestników:

   Jest sprawą oczywistą, że uczestnik kursu powinien być członkiem Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, która organizuje te kursy, po wyjątkowo promocyjnej cenie i dla swoich członków.

 

   Od tego kroku uczestnik kursu powinien rozpocząć swoje starania: wstąpić do Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki (o ile dotychczas tego nie uczynił).

 Federacja
   Zasady wstąpienia do  Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki podane są na naszej stronie internetowej www.federacjasztukwalki.pl w działach: Informacje dla kandydatów, Deklaracja członkowska Federacji, Konto bankowe Federacji, Kontakt z Federacją.

 

   W razie potrzeby udzielamy na ten temat wyczerpujących informacji.

 

   Dalej podajemy bliższe informacje na temat niektórych z wymienionych wcześniej Kursów Instruktora.

     

 

AIKIDO

 

   Kurs instruktora sztuki walki AIKIDO odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

 

   Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.

 

   Zainteresowani udziałem w tym kursie mogą zgłaszać się do różnych przedstawicieli Federacji, zwłaszcza do:

 

 

 

IAIDO

 

   Kurs instruktora sztuki walki IAIDO odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

 

   Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.

 

   Zainteresowani udziałem w tym kursie mogą zgłaszać się do różnych przedstawicieli Federacji, zwłaszcza do:

 

 

                                            JIU-JITSU / JU-JITSU / JU-JUTSU
     

   Kurs instruktora sztuki walki JIU-JITSU / JU-JITSU / JU-JUTSU odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

   Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.

 

   Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do przedstawicieli Federacji, zwłaszcza do:

 • prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan (Warszawa, e-mail: ryszard.murat@gmail.com , tel. 22 615-71-46)
 • wiceprezesa Federacji hanshi Dariusza Otockiego 9 dan (Zgierz, e-mail: otocki@jujitsu-lodz.pl , tel. 604-633-259)
 • wiceprezesa Federacji hanshi Pawła Nercia 9 dan (Nowy Dwór Mazowiecki,  e-mail: jiu_jitsu_shizoku_ryu@o2.pl , tel. 505-128-833)

 

JIU-JITSU GOSHIN-RYU

/ GOSHIN-KAI / GOSHIN-KAN / GOSHIN-JITSU

 

   Kurs instruktora sztuki walki JIU-JITSU GOSHIN-RYU / GOSHIN-KAI / GOSHIN-KAN / GOSHIN-JITSU odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego przez przedstawicieli Polskiego Centrum Jiu-Jitsu Goshin-Ryu (organizacji regulaminowej Federacji) i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

   Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Polskiego Centrum Jiu-Jitsu Goshin-Ryu oraz Federacji.

 

   Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do przedstawicieli Polskiego Centrum Jiu-Jitsu Goshin-Ryu oraz Federacji, zwłaszcza do

 • b. sekretarza generalnego Federacji hanshi Krzysztofa Wasiaka 8 dan (Warszawa, tel. 692-194-600)
 • wiceprezesa Federacji hanshi Pawła Nercia 9 dan (Nowy Dwór Mazowiecki,  e-mail: jiu_jitsu_shizoku_ryu@o2.pl , tel. 505-128-833)
      

KARATE TSUNAMI

 Renmei

   Kurs instruktora sztuki walki KARATE TSUNAMI odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego przez przywódcę Karate Tsunami soke Ryszarda Murata 10 dan (równocześnie prezesa Zarządu Głównego Federacji) i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

 

   Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u instruktorów i w centrali Karate Tsunami.

   Zainteresowani udziałem w tym kursie mogą zgłaszać się do mistrzów Karate Tsunami lub bezpośrednio do prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan:

e-mail: ryszard.murat@gmail.com , tel. 22 615-71-46 

   

   Szczegółowe informacje na temat tego kursu podane są na stronie www.karatetsunami.eu w dziale: KURS INSTRUKTORA Oferta dla Ciebie ! (http://www.karatetsunami.eu/pl/index.php?id=20)

 

 

KEN-JITSU / KEN-JUTSU

 

   Kurs instruktora sztuki walki KEN-JITSU / KEN-JUTSU odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

 

   Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.

 

   Zainteresowani udziałem w tym kursie mogą zgłaszać się do różnych przedstawicieli Federacji, zwłaszcza do:

 

 

PAK HOK KUNG FU
(Styl Białego Żurawia Kung Fu)

 Pak hok

   Kurs instruktora sztuki walki PAK HOK KUNG FU odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego przez przywódcę Pak Hok Kung Fu sifu Artura Dybcio 4 dan (równocześnie sekretarza generalnego Zarządu Głównego Federacji) i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

   Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli i w centrali Pak Hok Kung Fu.

 

   Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do przywódcy Pak Hok Kung Fu sifu Artura Dybcio 4 dan:

e-mail: yel7@wp.pl , tel. 501-231-914

 

 

PSZCZYŃSKA SZTUKA WALKI

 Pszczyna

   Kurs instruktora sztuki walki PSZCZYŃSKA SZTUKA WALKI odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego przez przywódcę Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki kancho Józefa Brudny 10 dan (równocześnie Prezydenta - Patriarchę Federacji) i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

   Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli i w centrali Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki.

 

   Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do liderów Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki:

 • soke Jacka Warchała 10 dan (Jastrzębie Zdrój, równocześnie wiceprezesa Zarządu Głównego Federacji, e-mail: j.warchal@krd.pl , tel. 607-943-510)
 • soke Zbigniewa Syca 10 dan (Pszczyna, e-mail. zbigniewsyc@interia.pl , tel. 507-070-861)

   

SAMOOBRONA

 

   Kurs instruktora o specjalności SAMOOBRONA odbywa się według programu szkolenia kursowego przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

   Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.

 

   Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do przedstawicieli Federacji, zwłaszcza do:
 • prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan (Warszawa, e-mail: ryszard.murat@gmail.com , tel. 22 615-71-46)
 • wiceprezesa Federacji hanshi Dariusza Otockiego 9 dan (Zgierz, przewodniczącego Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych, e-mail: otocki@jujitsu-lodz.pl , tel. 604-633-259)
 • wiceprezesa Federacji soke ppłka Mirosława Kuświka 9 dan (Kalisz, prezesa Polskiego Towarzystwa Instruktorów Walki Wręcz Służby Więziennej, e-mail: kuswik_jiu_jitsu@op.pl , tel. 604-505-830)
 • wiceprezesa Federacji saesong Grzegorza Wyszomierskiego 9 dan (Warszawa, e-mail: trener.grzegorz@gmail.com , tel. 602-221-100)
 • wiceprezesa Federacji hanshi Pawła Nercia 9 dan (Nowy Dwór Mazowiecki, e-mail: jiu_jitsu_shizoku_ryu@o2.pl , tel. 505-128-833)

 

    
POLSKI SYSTEM CZERWONEGO FENIKSA

 logo

   Kurs instruktora sztuki walki POLSKI SYSTEM CZERWONEGO FENIKSA odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego przez przywódcę Polskiego Systemu Czerwonego Feniksa hanshi Jarosława Duczmalewskiego 8 dan (równocześnie skarbnika Zarządu Głównego Federacji) i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

   Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli i w centrali Polskiego Systemu Czerwonego Feniksa.

 

   Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do przywódcy Polskiego Systemu Czerwonego Feniksa hanshi Jarosława Duczmalewskiego 9 dan:

e-mail: jduczmalewski@gmail.com , tel. 792-297-972

 


TAEKWON-DO 

 

   Kurs instruktora sztuki walki TAEKWON-DO odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

 

   Koszt kursu: cena promocyjna - informacje dostępne u instruktorów i w centrali Federacji.

     Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do: 

 • prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan (Warszawa, e-mail: ryszard.murat@gmail.com , tel. 22 615-71-46)
 • wiceprezesa Federacji mistrza Wojciecha Dolnego 9 dan (Wrocław, prezesa Polskiego Zrzeszenia Taekwon-do "Dolny Taekwon-do Center", e-mail: sahyum@poczta.onet.pl, tel. 512-109-373)     

   

    

  SPECJALNOŚĆ:

  TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI

   

     Kurs o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI odbywa się według programu szkolenia kursowego przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

   

     Kurs obejmuje zajęcia z zakresu taktyki i starannie dobranych technik interwencji, stosowanych przez pracowników firm ochrony osób i mienia oraz funkcjonariuszy służb mundurowych.

   

     Kurs ten daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI, przydatnych w pracy w firmach ochrony osób i mienia oraz w służbach mundurowych.


     Uwaga: Kursu tego nie należy mylić z dalej wymienionym kursem instruktora o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI, który umożliwia zdobycie uprawnień do prowadzenia szkoleń innych osób w zakresie specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI.

   

     Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

     Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.

   

     Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do przedstawicieli Federacji, zwłaszcza do:

  • prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan (Warszawa, e-mail: ryszard.murat@gmail.com , tel. 22 615-71-46)
  • wiceprezesa Federacji hanshi Dariusza Otockiego 9 dan (Zgierz, przewodniczącego Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych, e-mail: otocki@jujitsu-lodz.pl , tel. 604-633-259)
  • wiceprezesa Federacji soke ppłka Mirosława Kuświka 9 dan (Kalisz, prezesa Polskiego Towarzystwa Instruktorów Walki Wręcz Służby Więziennej, e-mail: kuswik_jiu_jitsu@op.pl , tel. 604-505-830)
  • wiceprezesa Federacji saesong Grzegorza Wyszomierskiego 9 dan (Warszawa, e-mail: trener.grzegorz@gmail.com , tel. 602-221-100)
  • wiceprezesa Federacji hanshi Pawła Nercia 9 dan (Nowy Dwór Mazowiecki, e-mail: jiu_jitsu_shizoku_ryu@o2.pl , tel. 505-128-833)

 

Instruktor o specjalności:

TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI

 

   Kurs instruktora o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI odbywa się według programu szkolenia kursowego przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Kurs obejmuje zajęcia z zakresu taktyki i starannie dobranych technik interwencji, stosowanych przez pracowników firm ochrony osób i mienia oraz funkcjonariuszy służb mundurowych.

 

   Kurs ten umożliwia zdobycie uprawnień do prowadzenia szkoleń innych osób w zakresie wcześniej wymienionej specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI.
 
   Uwaga: Kursu tego nie należy mylić z wcześniej wymienionym kursem o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI, który daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy w firmach ochrony osób i mienia oraz w służbach mundurowych.

   

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

   Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.

 

   Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do przedstawicieli Federacji, zwłaszcza do:

 • prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan (Warszawa, e-mail: ryszard.murat@gmail.com , tel. 22 615-71-46)
 • wiceprezesa Federacji hanshi Dariusza Otockiego 9 dan (Zgierz, przewodniczącego Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych, e-mail: otocki@jujitsu-lodz.pl , tel. 604-633-259)
 • wiceprezesa Federacji soke ppłka Mirosława Kuświka 9 dan (Kalisz, prezesa Polskiego Towarzystwa Instruktorów Walki Wręcz Służby Więziennej, e-mail: kuswik_jiu_jitsu@op.pl , tel. 604-505-830)
 • wiceprezesa Federacji saesong Grzegorza Wyszomierskiego 9 dan (Warszawa, e-mail: trener.grzegorz@gmail.com , tel. 602-221-100)
 • wiceprezesa Federacji hanshi Pawła Nercia 9 dan (Nowy Dwór Mazowiecki, e-mail: jiu_jitsu_shizoku_ryu@o2.pl , tel. 505-128-833)
 •  
  • prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan (Warszawa, e-mail: ryszard.murat@gmail.com , tel. 22 615-71-46)
  • skarbnika Federacji hanshi Jarosława Duczmalewskiego 8 dan (Warszawa, e-mail: jduczmalewski@gmail.com , tel. 792-297-972)
 •  

  TECHNIKI RELAKSACYJNO-MEDYTACYJNE

   

     Kurs instruktora o specjalności TECHNIKI RELAKSACYJNO-MEDYTACYJNE odbywa się według programu szkolenia kursowego przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

   

     Zajęcia kursowe obejmują starannie dobrane (ze starożytnych i nowożytnych metod) techniki relaksacyjne, oddechowe, rozciągające, medytacyjne, yogi, qi gung (chi kung) i tai qi quan (tai chi chuan).

   

     Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

     Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.

   

     Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do przedstawicieli Federacji, zwłaszcza do:

     

  VINH XUAN
  (Wietnamska wersja Wing Chun Kung Fu)

   Vinh xuan

     Kurs instruktora sztuki walki VINH XUAN odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego przez przywódcę Vinh Xuan wielkiego mistrza Nguyen Ngoc Noi 10 dan (równocześnie wiceprezesa Zarządu Głównego Federacji) i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

   

     Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

   

     Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli i w centrali Polskiego Oddziału Vinh Xuan.

     Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do kierownika Polskiego Oddziału Vinh Xuan mistrza Anh Tuan Truong 6 dan (równocześnie członka Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji):

                                                             e-mail: truong@dong-nam.com.pl , tel. 601-219-198

       

   

  VO-QUYEN

   

     Kurs instruktora sztuki walki VO-QUYEN odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego przez przywódcę stylu Vo-Quyen wielkiego mistrza Le Duc Trung 5 dan (b. wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki) i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

   

     Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

   

     Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u instruktorów stylu Vo-Quyen.

     Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do przywódcy stylu Vo-Quyen wielkiego mistrza Le Duc Trung 10 dan

  e-mail: mizarpl@yahoo.com , tel. 601-325-500

     

   

  WING CHUN (VING TSUN) KUNG FU

       

     Kurs instruktora sztuki walki WING CHUN (VING TSUN) KUNG FU odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

   

     Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

     Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.

   

     Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do przedstawicieli Federacji, zwłaszcza do:

  • prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan (Warszawa, e-mail: ryszard.murat@gmail.com , tel. 22 615-71-46)
  • skarbnika Federacji hanshi Jarosława Duczmalewskiego 9 dan (Warszawa, e-mail: jduczmalewski@gmail.com , tel. 792-297-972)
  • członka Zarządu Federacji sifu Adama Laskowskiego 4 dan (Kędzierzyn-Koźle, e-mail: combatwingchun@poczta.fm , tel. 501-256-350)
  • członka Zarządu Federacji sifu Romualda Bejnara 4 dan (Korsze, e-mail: hej.bej.rom@onet.pl , tel. 89 674-05-02)

   

     

  I Ty możesz zostać instruktorem !

   

     Na kurs kandydat może zgłosić się sam (indywidualnie) lub być zgłoszony przez swego instruktora.

   

     Po zgłoszeniu się kandydata na kurs instruktora danej sztuki walki lub specjalności wysyłamy mu druk oficjalnego Zgłoszenia na kurs oraz zasady, termin i miejsce odbywania się zajęć kursowych.

   

     Ty też możesz zostać instruktorem danej sztuki walki lub specjalności, zdobyć nowy zawód i prowadzić użyteczne dla siebie i społeczeństwa zajęcia.

   

     Zdobyty po ukończeniu KURSU zawód instruktora danej sztuki walki lub specjalności może być dla Ciebie podstawowym lub kolejnym zawodem i zajęciem.

   

     Podkreślić należy, że zdobyte uprawnienia instruktora danej sztuki walki lub specjalności są ważne nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach UNII EUROPEJSKIEJ oraz innych i pozwalają na prowadzenie w nich takich zajęć.

   

     Wykorzystaj zatem swoją życiową szansę.

   

     Serdecznie zapraszamy.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
1441950